ԴԱՏԱՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԴԱՏԱՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

Բաժնի վարիչի ժ/պ`  Մարիամ Մուրադյան

Հեռ: +37410-52- 75-00

Email: histology@formed.am

Բաժանմունքում իրականացվում են դատահյուսվածաբանական փորձաքննություններ և ուսումնասիրություններ,
ինչպես նաև բիոպսիոն ու հետվիրահատական նյութի հյուսվածաբանական և cito-ախտորոշիչ հետազոտություններ`

 • դիակային նյութի հեմատոքսիլին-էոզինով ներկման մեթոդ,
 • ճարպի առկայություն (սուդան III-ով ներկման մեթոդ),
 • երկաթի առկայություն (ըստ Պեռլի),
 • նեխման պրոցեսների ենթարկված հյուսվածքներում էրիթրոցիտների հայտնաբերում (ըստ Տուրևիչի),
 • դիատոմային պլանկտոնների հայտնաբերում երիկամի հիդրոլիզատում,
 • դիակի հյուսվածքների և դեպքի վայրում հայտնաբերված իրեղեն ապացույցների նույնականացում,
 • կենդանի անձանց բիոպսիոն նյութի` էնդոբիոպտատների հետազոտություն,
 • կենդանի անձանց վիրահատական նյութի հետազոտություն,
 • ամիլոիդ նյութի հայտնաբերում հյուսվածքներում,
 • լորձի հայտնաբերում հյուսվածքներում` ալցիան կապույտ,
 • շարակցական հյուսվածքի տարբերակում ըստ Վան Գիզոնի,
 • բջջաբանական հետազոտություն (PAP-smear, Գիմզա, ալցիան կապույտ և այլն),
 • կենդանի անձանց վիրահատական նյութի CITO ուսումնասիրություն,

Դատահյուսվածաբանական փորձաքննությունները և ուսումնասիրությունները կատարվում են ինչպես պետական
պատվերի շրջանակներում՝ իրավապահ մարմինների որոշումների համաձայն, այնպես էլ  վճարովի հիմունքներով՝
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:

 

Դատահյուսվածաբաններ՝

Աիդա Տոնոյան

Նելլի Խոստիկյան (ԵՊԲՀ ախտաբանաանատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր)