ԴԻԱԿՆԵՐԻ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ԴԻԱԿՆԵՐԻ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

Բաժնի վարիչ՝ Սանասար Սևոյան

Հեռ: +37410-54-50-34

Email: forensic3@formed.am

 

Բաժնի գործունեությունը`

  • ապահովել տուժողների, մեղադրյալների և այլ անձանց փորձաքննությունների ժամանակին և որակյալկազմակերպումը
  • մշտապես վերահսկել փորձաքննությունների կատարման և քննչական մարմիններին հանձման ժամկետները
  • անցկացնել եզրակացությունների կանոնավոր ստուգում, յուրաքանչյուր ամիս փորձագետներին տեղեկացնելհայտնաբերված թերությունների մասին
  • ժամանակին տեղյակ պահել ԴԲԳԳԿ-ի տնօրենին հայտնաբերված փորձագիտական անճշտությունների, փաստաթղթերի ոչլիարժեք վարման մասին
  • ցուցաբերել խորհրդատվություն դատաբժշկական փորձագետներին, կատարել բարդ փորձաքննությունների վերլուծականաշխատանքներ
  • ուժեղացնել գործով զեկուցող փորձագետների աշխատանքների կատարման վերահսկումը կրկնակի փորձաքննություններիժամանակ, նախագահելով նմանատիպ փորձաքննությունները
  • մասնակցել մարզային բաժինների պլանային ստուգումներին տեղերում
  • ցուցաբերել խորհրդատվական օգնություն քննչական մարմիններին
  • ակտիվ մասնակցել ԴԲԳԳԿ-ի երիտասարդ մասնագետների պատրաստմանը
  • վերահսկել փաստաթղթերի վարման և արխիվի վիճակը