ԿԵՆԴԱՆԻ ԱՆՁԱՆՑ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ԿԵՆԴԱՆԻ ԱՆՁԱՆՑ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

Բաժնի վարիչ` Ռիգել Վարդանյան

Հեռ: +37410-54-50-34

Email: forensic3@formed.am

Բաժնի գործունեությունը`

  • ապահովել տուժողների, մեղադրյալների և այլ անձանց փորձաքննությունների ժամանակին և որակյալ կազմակերպումը
  • մշտապես վերահսկել փորձաքննությունների կատարման և քննչական մարմիններին հանձման ժամկետները
  • անցկացնել եզրակացությունների կանոնավոր ստուգում, յուրաքանչյուր ամիս փորձագետներին տեղեկացնել հայտնաբերված թերությունների մասին
  • ժամանակին տեղյակ պահել ԴԲԳԳԿ-ի տնօրենին հայտնաբերված փորձագիտական անճշտությունների, փաստաթղթերի ոչ լիարժեք վարման մասին
  • ցուցաբերել խորհրդատվություն դատաբժշկական փորձագետներին, կատարել բարդ փորձաքննությունների վերլուծական աշխատանքներ
  • ուժեղացնել գործով զեկուցող փորձագետների աշխատանքների կատարման վերահսկումը կրկնակի փորձաքննությունների ժամանակ, նախագահելով նմանատիպ փորձաքննությունները
  • մասնակցել մարզային բաժինների պլանային ստուգումներին տեղերում
  • ցուցաբերել խորհրդատվական օգնություն քննչական մարմիններին
  • ակտիվ մասնակցել ԴԲԳԳԿ-ի երիտասարդ մասնագետների պատրաստմանը
  • վերահսկել փաստաթղթերի վարման և արխիվի վիճակը