ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, բացի իրավապահ մարմինների կողմից կայացված որոշումների հիման վրա անցկացվող փորձաքննություններից, որոնք անց են կացվում պետպատվերի շրջանակներում, կենտրոնում իրականացնում է նաև վճարովի ծառայություններ:

1.ԴԻԱՀԵՐՁԱՐԱՆ
2.ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ
3.ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4.ԴԱՏԱՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
5.ԴԱՏԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
6.ՔԻՄԻԿՈ-ՏՈԿՍԻԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ