ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում  իրավապահ մարմինների որոշումների հիման վրա կատարվում են պետության կողմից երաշխավորված հետևյալ փորձաքննությունները.

  • կենդանի անձանց դատաբժշկական փորձաքննություն,
  • դիակների դատաբժշկական փորձաքննություն,
  • դատագենետիկական փորձաքննություն,
  • դատակենսաբանական փորձաքննություն,
  • դատակենսաքիմիական փորձաքննություն,
  • դատաքիմիական փորձաքննություն,
  • դատահյուսվածաբանական փորձաքննություն,
  • բժշկաքրեագիտական փորձաքննություն,
  • համալիր փորձաքննություն,
  • հանձնաժողովային և կրկնակի  փորձաքննություններ: