ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ  ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲԱԺԻՆ

 

Բաժնի վարիչ՝   Մարինե Բաղդասարյան

Հեռ: +37410-52- 75-00

Email: genetics@formed.am

Բաժնում իրականացվում են դատագենետիկական փորձաքննություններ /ԴՆԹ նույնականացում/՝ դատական գենետիկայի  բնագավառում  ընդունված, արտոնագրված   հավաքածուներով,  համաձայն ընդունված միջազգային չափորոշիչների.

 

Փորձաքննությունների տեսակներն են՝

  • արյունակցական կապի հաստատում (վիճելի հայրություն, մայրություն),
  • անձի նույնականացում,
  • մարդու կողմից թողնված կենսաբանական ծագման հետքերի սեռական պատկանելություն,
  • կենսաբանական ծագման հետքերի նույնականացում` այլ դեպքի վայրի հետքերի կամ անձի հետ
  • անհայտ դիակների նույնականացում` ենթադրյալ հարազատների միջոցով,
  • դիակների մարմնի մասերի կամ մնացորդների նույնականացում միմյանց հետ:

Կենսաբանական հայրության /մայրության/  հաստատման դեպքում հավանականությունը  կազմում  է ոչ պակաս քան` 99,90%  և  կենսաբանական հայրության/մայրության բացառման դեպքում` 100%:

Անձի նույնականացման հաստատման հավանականությունը դեպքի վայրի հետքի կամ տարբեր դեպքերի վայրերի հետքերի հետ կազմում է 99.999%:

Բաժնում կատարվում է նաև վիրուսային հարուցիչների և սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ախտորոշում` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի  մեթոդով:

Մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնում գործում է կենսաքիմիայի ենթաբաժին, որտեղ իրականացվում են կենսաքիմիական և իմունոֆերմենտային հետազոտություններ:

Դատագենետիկական և դատակենսաքիմիական փորձաքննությունները և ուսումնասիրությունները կատարվում են ինչպես պետական պատվերի շրջանակներում՝ իրավապահ մարմինների որոշումների համաձայն, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատվերներով:

 

 

Դատագենետիկական փորձագետներ`

Դիանա Հարությունյան (կենսաբանական գիտությունների թեկնածու)

Արևիկ Սարգսյան