ՔԻՄԻԿՈՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՔԻՄԻԿՈՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԲԱԺԻՆ

 

Բաժնի վարիչ`  Ռուզաննա Մնացականյան

Հեռ: +37410-56-25-00

Email: chemical@formed.am

Բաժնում կատարվում են հետևյալ փորձաքննությունները /ուսումնասիրությունները/`

 • սպիրտերի և նրանց ածանցյալների որոշում,
 • ցնդող նյութերի որոշում,
 • բնական գազի որոշում /պրոպան, բութան/,
 • թունաքիմիկատների որոշում` ֆոսֆոր, քլոր, ազոտ, ծծումբ, ֆտոր պարունակող,
 • թմրանյութերի որոշում, այդ թվում նաև սինթետիկ թմրանյութերի /մազ, եղունգներ, թուք,քրտինք և կենսաբանական այլ օբյեկտներ/,
 • կան նաբինոիդների որոշում,
 • դեղանյութերի որոշում /բարբիտուրատներ, հակադեպրեսանտներ, անալգետիկներ, բենզոդիազեպիններ և այլն/
 • ծանրմետաղների աղերի, այդ թվում նաև արսենի և սնդիկի որոշում,
 • թթուների և հիմքերի որոշում,
 • տեխնիկական հեղուկների որոշում,
 • նավթամթերքների որոշում,
 • կարբօքսիհեմոգլոբինի որոշում,
 • մեթհեմոգլոբինի որոշում:

 

Դատաքիմիական փորձաքննությունները և ուսումնասիրությունները կատարվում են ինչպես պետական պատվերի շրջանակներում՝ իրավապահ մարմինների որոշումների համաձայն, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար, բացառությամբ թմրանյութերի և հոգեմետ նյութերի:

 

Բաժնի փորձագետներ՝

Մարինա Ակոպովա

Քրիստինե Դանիելյան (կենսաբանական գիտությունների թեկնածու)